Enter your search terms:
Top

3CITY BUSINESS

3CITY BUSINESS

KLIENT

3city business to biznesowa grupa która skupia się na dzieleniu doświadczeniami oraz networkingu.

WYZWANIE

Przygotowanie identyfikacji wizualnej.

REALIZACJA

Przygotowany przez nas logotyp oparliśmy na następujących założeniach:
dzielenie się doświadczeniami oznacza komunikację – stąd w logotypie motyw dwóch “chmurek” z chatu. Dodatkowo w pierwszym z okienek pojawiają się trzy wieżowce – podkreśla to fakt, że ta grupa biznesowa znajduje się w trójmieście.

Category

design