Enter your search terms:
Top

UNIWERSYTET GDAŃSKI

UNIWERSYTET GDAŃSKI

KLIENT

Uniwersytet Gdański – największa uczelnia w Północnej Polsce.  Charakteryzują ją trzy wartości: wiedza, sukces, prestiż.

WYZWANIE

Uporządkowanie oraz ujednolicenie tożsamości wizualnej UG.

REALIZACJA

Zaproponowaliśmy aby Uczelnia jako marka korporacyjna traktowała swoje Wydziały jak submarki. Każdy z Wydziałów Uczelni otrzymał swój charakterystyczny branding (logo, kolor itp). Wszystko zostało spięte klamrą w postaci Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Projektując informator Uniwersytety Gdańskiego na 2011/2012 rok, kierowaliśmy się już nową identyfikacją wizualną Uczelni.

EFEKT

Wzmocnienie wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego, zbudowanie wizerunku UG jako prestiżowej i nowoczesnej Uczelni.

Category

design, identyfikacja wizualna